A.TULUK Çevre Mühendislik olarak atık yönetimi konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermekteyiz.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıklarınızın tesis içinde toplanması, lisanslı firmalarca alınması, bertaraf edilmesi ve bu hizmetin yönetmelikler gereği belgelendirilmesinin sağlanması,

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bitkisel atık yağlarınızın tesis içinde toplanması, lisanslı firmalarca alınması, geri kazanılması ve bu hizmetin yönetmelikler gereği belgelendirilmesinin sağlanması,

Atık Yönetimi  Yönetmeliği kapsamında 200108 atık kodu ile belediyelerin kabul etmediği yağ tutucu sistemlerde oluşan posalarının(biyobozunur mutfak atıkları) geri kazanım tesislerine gönderilmesi ve ilgili yönetmelikler gereği belgelendirilmesi konusunda hizmet verilmektedir.