Şirket Profili

Kurulduğu 2010 yılından itibaren Türkiye genelinde Çevre Mühendisliği meslek konularında, uzman kadrosuyla mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Ülke genelindeki yatırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat öncesinden işletme dönemine kadar alınması gereken tüm izin, onay, ruhsat vb. kısaca “izin” olarak adlandırılan süreçlere ilişkin “çevre müşavirlik hizmeti” verilmektedir.

 • Çevre Danışmanlık Faaliyetleri
 • Çevre İzin ve Lisansları
 • Projelendirme ve Mühendislik Hizmetleri
 • Yeşil Yıldız
 • Çed Raporu
 • Atık Yönetimi
Şirket Dökümanları Projelerimiz

Misyon - Vizyon

Kurulduğu 2010 yılından itibaren Türkiye genelinde Çevre Mühendisliği meslek konularında, uzman kadrosuyla mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Ülke genelindeki yatırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat öncesinden işletme dönemine kadar alınması gereken tüm izin, onay, ruhsat vb. kısaca “izin” olarak adlandırılan süreçlere ilişkin “çevre mühendislik hizmeti” verilmektedir.

A.Tuluk Çevre Mühendislik özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve çevrenin uzun vadeli çıkarları ile uyumlu sürdürülebilir çözümleri sunmayı taahhüt etmektedir. Öncelikli hedeflerimiz; müşterilerimizin ihtiyaçları için derinlemesine araştırma, proaktif tasarım, etkin bir şekilde uygulama ve uzun vadeli destek sağlamaktır. A.Tuluk Çevre Mühendislik her zaman profesyonel yaklaşım ile yüksek hizmet standartlarını korumak, yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymak konusunda kararlıdır. İş değerlendirmeleri, müdahaleci soruşturma yöntemleri ve iyileştirici operasyonlar ile çevresel değerlendirmeler, çevre danışmanlık hizmetleri ve mühendislik yönetiminin her yönü A.Tuluk Çevre Mühendislik tarafından gerçekleştirilebilir.

T.C. Anayasamızın, 56. Maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. “ demektedir. Bu ilkeden hareketle; A.Tuluk Çevre Mühendislik olarak; Ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının da farkında olarak, çevre değerlerine sahip çıkılması ve çevrenin korunması için hizmet vermektedir.

A.Tuluk Çevre Mühendislik, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ”Çevre Yönetim Hizmeti ve Çevre İzin/Lisans Takip Hizmeti” konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli yetkileri almıştır.   “Önce İnsan ve Çevre” ilkesiyle hızla büyümeye devam eden firmamızın, güven odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

Bizimle çalışan iş yerlerinde;

 • Ergonomik çalışma koşullarını sağlamak,
 • Üretimde artışı sağlamak,
 • İşgücü ve zaman kayıpları önlemek,
 • Maddi kayıpları önlemek,
 • Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarında yardımcı olmak,
 • Çevresel risklerin mühendislik bakış açısı ile minimize edilmesi ve çözüm ortaklarımızın yükümlülüklerini zamanında ve en efektif yol ile yerine getirmek,
 • Uzmanlık alanlarımızda en iyisini ‘kalıcı’ ve ‘istikrarlı’ olarak vermek,
 • Karşılıklı anlayış ve sevgi saygı içerisinde modern dünya kalitesinde hizmet sunmak,
 • Çevre Mühendisliği sektöründe, sektöre yön veren, ulusal arenada danışılan firma olmaktır.

Çalışmalarımızın tümünde “Önce İnsan ve Çevre” faktörünü göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici bir anlayışla hizmet vermek temel misyonumuzdur. Bu nedenle çevresel risklerin azaltılması ve uluslararası standartlardaki çevre yönetim sistemlerinin kuruluşlara entegre edilip benimsetilmesi, çalışanların çevresel kazalara veya olası kirlenmelere karşı eğitimlerini üstlenmeyi, çevreyi ve insanı korumak için periyodik ziyaretlerimizi yaparak erken ve en etkili müdahale imkanını sağlamayı, kalıcı kirlenmeyi ve çevresel farkındalığın yok olmasını önlemeyi, mutlu bireylerin, sağlıklı bir çevrede yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için özveriyle çalışmayı esas biliriz.

Dengeli, sağlıklı, sürdürülebilir bir çevre ve üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmak şirketimizin temel misyonudur. Verdiğimiz hizmetlerde çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak güvenilir olmaya önem vermekteyiz. Düzenli kontrol ve denetimlerle hizmet sunduğumuz iş yerlerinde bütün çalışanlarda “Çevresel Güvenlik Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi amacımızdır.

Sağlıklı Bir Dünya İçin

İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler.

Bizi Arayın