Başlıca Projelendirme ve Mühendislik hizmetlerimiz şöyledir;

  • Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
  • İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Katı Atık Deponi Sahaları
  • Deponi Sahaları Revizyon ve Restorasyonu
  • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
  • Atık Depolama, Geri Kazanım Tesisleri Saha Projeleri
  • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Sektörel Bazda Teknik Danışmanlık
  • LPG Sorumlu Müdürlük Hizmetleri