Ekolojik dengenin zarar görmesi tüm dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesine neden olmaktadır. Dünya’da sürekli kalite ve yeni yönetim sistemleri işletmecilere sunularak daha verimli ve daha çevreci bir iş yaşamı standardını yakalamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda turizm sektörü de yeni bir yaklaşıma; Yeşil Yıldız sistemine yönelmiştir. Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Hizmetin amacı; otellerin Yeşil Yıldız Standartlarına kavuşması için Yeşil Yıldız politikası oluşturulması ve sistemin belgelendirilmesi aşamasına getirilmesi ve belgelendirilmesine esas süreç yönetimi için danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Anılan sürece bağlı olarak verilecek “danışmanlık hizmeti” kısaca; başta Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) uyarınca “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına esas olacak şekilde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki bürokratik işlemleri, resmi prosedürleri, mevzuat uygulamalarına bağlı olarak yürütülmesi gereken tüm işlemleri içermekte olup, mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yeni fiili durumların da takip ve yönetiminin yapılarak eksiksiz bir “belgelendirme” süreci için yönetim olarak tanımlanmaktadır.

Yeşil Yıldız

Kültür Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli tesislerin çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını desteklemek üzere gerekli düzenlemeket yapmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını amaçlamıştır.

Firmamız Yeşil Yıldız Belgesi alınmasında uzman bir kuruluş olup bu güne kadar bir çok firmaya danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Yeşil Yıldız Konusunda yapılacak Çalışmalar;

 • * Tesisin gerekli kontrollerinin yapılarak mevcut puanının belirlenmesi
 • * Tesisin Yeşil Yıldız Maddelerine göre denetiminin yapılması ve raporlarının oluşturulması
 • * Tesisin tanıtım slaytlarının hazırlanması
 • * Tesisin yeşil yıldız dosyasının hazırlanarak bakanlığa sunulması
 • * Yeşil yıldız denetiminde sunumların yapılması
 • * Yeşil yıldız sisteminin tesise entegre edilmesi
 • * Her iki yılda bir yapılacak denetimlerin hazırlıkların yapılması ve gerekli kontrollerin aylık olarak yapılması

Amacı

 • * Çevrenin korunması,
 • * Çevre bilincinin geliştirilmesi,
 • * Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır

 • Su tasarrufunu,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
 • Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
 • Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
 • Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.