• Çevre  İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadırlar.

 

Bu kapsamda hizmet veren çevre danışmanlık firmaları;

Tesis veya faaliyet bünyesinde;

 • İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği işletmelerden;
  • -Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
  • -Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir tam gün çalışmasını sağlamakla,
 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
 • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 • Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
  • -Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
  • -İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
  • -Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.