A.TULUK Çevre Mühendislik olarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisanslarının alınması sürecinde ki   gerekli bilgi, belge ve raporları  hazırlayarak bu yönetmelik doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ‘de “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

  1. a) Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir)
  2. b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) olarak ayrılmıştır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

 

Çevre İzin ve Lisans Kapsamı

  • Hava Emisyon Konulu Çevre İzni
  • Çevresel Gürültü Konulu Çevre İzni
  • Atık su Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Geri Kazanım Lisansı
  • Bertaraf Lisansı
  • Ara Depolama Lisansı
  • Ön İşlem Lisansı

Başlıklarını içermektedir.