A.Tuluk Çevre Mühendislik Hizmetleri

İşimiz Güvenliğiniz

Hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçibilirsiniz.

ÇEVRE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler, çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

Çed Raporu

ÇED Yönetmeliğine göre; projeler iştigal konuları, kapasite değerleri, proje konusu, kapsamı vb. bağlı olarak Ek.1 veya Ek.2 listesinde yer almaktadırlar.

Çevre İzin ve Lisansları

A.TULUK Çevre Mühendislik olarak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisanslarının alınması süreçlerini yönetmektedir.

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıklarınızın tesis içinde toplanması, lisanslı firmalarca alınması, bertaraf edilmesi ve bu hizmetin yönetmelikler gereği belgelendirilmesinin sağlanması,

Kurulduğu 2010 yılından itibaren Türkiye genelinde Çevre Mühendisliğmeslek

onularında, uzman kadrosuyla mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Ülke genelindeki

atırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat öncesinden iş

etme dönemine kadar alınması gereken tüm izin, onay, ruhsat vb. kısaca “izin” olarak adlandırılan

üreçlere ilişkin “çevre mühendislik hizmeti” sağlanmaktadır.

 

Şirket Profili Hakkımızda

HİZMETLERİMİZ

A.TULUK ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını,

atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun

engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda

ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını

kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Detaylar